Schetsen Sfinx

Voorstudies voor een geabstraheerde terracottta zittende sfinx.