Schetsen Sfinx

Voorstudies voor een geabstraheerde terracottta zittende figuur.